• Aktualnosci

Uzyskano rekomendację MEiN dotyczącą kończącego się projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wydarzenie objął swoim patronatem Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

 

Celem projektu było dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów z branży spedycyjno-logistycznej oraz poprzez stworzenie ram jakości staży i praktyk.

 

Program pilotażowy wynika z analizy oczekiwanych zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym przede wszystkim związanych z zastosowaniem praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem stażu uczniowskiego.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania, stworzone w ramach projektu tj. Modelowy program praktycznej nauki zawodu oraz Ramy jakości staży i praktyk (technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali).

 

Zachęcamy do pobrania i skorzystania z materiałów oraz wypełnienia deklaracji chęci wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań. Państwa uczestnictwo przyczyni się do ulepszania programów kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.

 

List polecający

Deklaracja

Technik eksploatacji portów i terminali – program

Technik eksploatacji portów i terminali – ramy jakości praktyk i staży

Technik logistyk – program

Technik logistyk – ramy jakości praktyk i staży

Technik spedytor – program

Technik spedytor – ramy jakości praktyk i staży

 

 

© 2023 - Portal dla maturzysty