• Studia dualne

INFORMACJE OGÓLNE

Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!

  KSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE = STUDIA DUALNE     

3 dni w tygodniu - KSZTAŁCENIE

2 dni w tygodniu -DOŚWIADCZENIE  

PONIEDZIAŁEK- zajęcia akademickie            

WTOREK- zajęcia akademickie

ŚRODA- zajęcia akademickie

CZWARTEK- płatny staż w przedsiębiorstwie

PIĄTEK- płatny staż w przedsiębiorstwie

UWAGA!  TWOJE CZESNE płaci FIRMA!

 

 

Studia dualne realizowane są na kierunkach:std dualne

 

Po zakończeniu studiów dualnych oprócz wiedzy masz minimum 2 lata doświadczenia, które możesz wpisać do swojego CV.

 

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studenci realizują program studiów zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT we Wrocławiu. Po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku w systemie dualnym. 60 osób, zakwalifikowanych do odbywania studiów dualnych będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na Uczelni (od poniedziałku do środy) oraz w stażu w firmie partnerskiej (od czwartku do piątku). Bez względu na kierunek i rodzaj studiów, studenci mogą starać się o kontynuowanie stażu w firmie partnerskiej w miesiącach wakacyjnych, zależy to jednak tylko i wyłącznie od możliwości organizacyjnych firmy partnerskiej.

 

Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalą przedstawiciele firmy partnerskiej oraz uczelnia. Kwota ta nie będzie niższa od równowartości miesięcznego czesnego na uczelni.

 

Przedmioty realizowane w trakcie studiów dualnych są również prowadzone przez osoby pracujące w firmach partnerskich, czyli przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Na cały okres stażu student wiąże się z jedną firmą partnerską, która decyduje o zakresie jego obowiązków oraz zasadach i warunkach odbywania stażu (w uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni).

 

PROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym regulaminem i obejmuje kilka etapów. Pierwszy to złożenie kompletu dokumentów (CV, list motywacyjny, karta osiągnięć za zakończone semestry nauki), następnie osoby, które przejdą wstępną kwalifikację muszą zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzana jest m.in. znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców) lub języka angielskiego (jeżeli w firmie partnerskiej jest to język komunikacyjny). Student może wybrać podczas aplikowania na studia dualne firmę, do której chciałby uczęszczać na staż. O tym czy zostanie do niej przydzielony decyduje komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzi przedstawiciel firmy partnerskiej. Lista osób przyjętych zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w MWSLiT we Wrocławiu.

 

PARTNERZY STUDIÓW DUALNYCH

Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.


FIRMY PARTNERSKIE

ccc

201504 Fleet Partners logo

 

crusar

ritex

fracht

wega logo


amazon logo farbe

 

leoni logo logo helman

HMT

  Incora
© 2024 - Portal dla Maturzysty