• Wrocław

Obecny rynek pracy zmienia się w szybkim tempie. Ochronę przed bezrobociem może zapewnić Ci świadomy wybór kierunku studiów zgodny z zainteresowaniami, ale także uwzględniający zapotrzebowanie firm na pracowników o konkretnych kwalifikacjach. Podpowiadamy jak postawić pierwsze kroki na własnej ścieżce kariery.

 

Ogólnopolski raport Barometr Zawodów 2019, stworzony na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jasno wskazuje, jakich zawodów brakuje najbardziej. Są to między innymi zawody budowlane, transportowe, medyczne czy biotechnologiczne. Wśród pożądanych zawodów znaleźli się także spedytorzy i logistycy.

 

Niż demograficzny spowodował, że po ukończeniu studiów na rynek pracy trafia mniej specjalistów niż w latach ubiegłych. Sytuacja ta powoduje, że absolwentom znacznie łatwiej jest znaleźć zatrudnienie w zawodzie, często nawet już w trakcie trwania nauki. Pracodawcy coraz częściej podkreślają, jak ważne obok wykształcenia jest zdobywanie doświadczenia i umiejętności praktycznych. Biorąc pod uwagę zmienność rynku pracy – powiedzenie „uczyć się przez całe życie” nabiera sensu.

 

Co to wszystko oznacza, dla dzisiejszego maturzysty stojącego przed wyborem zawodu, a tym samym drogi kształcenia?

 

Przy wyborze zawodu warto kierować się statystykami i trendami panującymi na rynku pracy, ale także swoimi zainteresowaniami, ponieważ odniesienie faktycznego sukcesu zawodowego możliwe jest jedynie w dziedzinie, w której czujemy się dobrze. Niezależnie od branży, którą wybierzemy, warto rozwijać te kompetencje, które zwiększają nasze szanse na rynku pracy i pozwalają elastycznie się po nim poruszać:

 

  1. Znajomość języków obcych jest niezbędna w każdym zawodzie. Biegła znajomość choćby jednego języka stanowi atut i kilkukrotnie zwiększa szanse na rynku pracy. Najpopularniejszym i najczęściej wybieranym językiem jest język angielski. Ze względu na sąsiedztwo i częste kontakty zawodowe, wiele osób decyduje się także na naukę języka niemieckiego.
  2. Obsługa komputera to absolutnie nieodzowna umiejętność potrzebna w prawie każdej pracy. Nie wystarczy już samo napisanie kilku zdań w edytorze tekstu. Doceniana jest bardziej zaawansowana znajomość pakietu Office, przede wszystkim Word, Excel (w tym opracowywanie tabel, wykresów, funkcji), a także umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.
  3. Umiejętność szybkiego uczenia się. Aby móc sprostać wymogowi ciągłego poszerzania swojej wiedzy i poradzić sobie z zalewem informacji, warto poznać techniki skutecznego uczenia się, zapamiętywania treści i szybkiego czytania.
  4. Elastyczność. Gotowość do zmiany i świadomość, że nic nie jest pewne w dzisiejszym świecie - także znalezienie pracy dokładnie w wyuczonym zawodzie. Umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków nie tylko jest doceniana przez pracodawców, ale również pomaga nam w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy.
  5. Przedsiębiorczość. Postawa charakteryzująca się aktywnością, innowacyjnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, dostrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, jest jak najbardziej pożądana nie tylko w kontekście prowadzenia własnej firmy – są to również cechy charakteryzujące liderów.
  6. Kompetencje interpersonalne. Takie jak umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, autoprezentacja, ważna przy poszukiwaniu pracy, a także - bardzo dziś istotna – umiejętność pracy w grupie. Warto rozwijać te umiejętności, na przykład na warsztatach, treningach, a także w codziennym życiu.

 

Dla osoby wkraczającej na rynek pracy bardzo ważne jest przede wszystkim pozytywne nastawienie. Poszukiwanie pierwszej pracy często trwa wiele tygodni – nie wolno się jednak zrażać i zniechęcać. Na pewno pomocne będzie jasne określenie własnych celów i oczekiwań oraz stałe monitorowanie zarówno ofert pracy i jak i oferowanych przez pracodawców warunków. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług doradcy zawodowego, który pomoże stworzyć profesjonalne CV, list motywacyjny, a także określi słabe i mocne strony kandydata. Starajmy się także maksymalnie wykorzystać czas studiów na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, certyfikatów czy doskonalenie języka. Z takim przygotowaniem, każdy absolwent znajdzie pracę dopasowaną idealnie do swoich potrzeb.

 

Powodzenia!

Zespół
Portal Dla Maturzysty

Obecnie rynek pracy zmienia się w szybkim tempie. Ochronę przed bezrobociem może zapewnić Ci świadomy wybór kierunku studiów zgodny z zapotrzebowaniami pracodawców. Dane Work Service z 2014 roku wykazują, że w przeciągu 5-10 lat na rynku pracy największe zapotrzebowanie będzie na absolwentów informatyki, logistyki, medycyny.

Niż demograficznym spowodował, że po ukończeniu studiów na rynek pracy wchodzi mniej specjalistów niż w latach ubiegłych. Sytuacja ta powoduje, że absolwentom  znacznie łatwiej jest znaleźć zatrudnienie w zawodzie już w trakcie trwania nauki.

Pracodawcy coraz częściej podkreślają, jak ważne obok wykształcenia jest zdobywanie doświadczenia i umiejętności praktycznych. Biorąc pod uwagę zmienność rynku pracy – powiedzenie „uczyć się przez całe życie” nabiera sensu.  Doradcy zawodowi, potwierdzają, że określenie swoich oczekiwań i aspiracji zawodowych może zapewnić szybszy sukces zawodowy, dlatego warto poświęcić trochę czasu i dokonać samooceny.

 

 

Co to wszystko oznacza, dla dzisiejszego maturzysty stojącego przed wyborem swojego zawodu, a tym samym drogi kształcenia?

Przy wyborze zawodu warto kierować się statystykami i trendami panującymi na rynku pracy, ale także swoimi zainteresowaniami, ponieważ odniesienie faktycznego sukcesu zawodowego możliwe jest jedynie w dziedzinie, w której czujemy się dobrzy.

Ważne jest rozwijanie kompetencji indywidualnie, które pozwolą aktywnie funkcjonować i elastycznie się poruszać na rynku pracy.

    Znajomość języków obcych jest niezbędna w każdym zawodzie. Biegła znajomość choćby jednego stanowi atut i kilkakrotnie zwiększa szanse na rynku pracy,
    Obsługa komputera to absolutnie nieodzowna umiejętność potrzeba w prawie każdej pracy. Nie wystarczy już samo napisanie kilku zdań w edytorze teksu. Doceniana jest bardziej zaawansowana znajomość pakietu Office, przede wszystkim Word, Excel w tym tworzenie tabel, wykresów, obliczeń, a także prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.
    Umiejętność szybkiego uczenia się. Aby móc sprostać wymogowi ciągłego poszerzania swojej wiedzy i poradzić sobie z zalewem informacyjnym, warto poznać techniki skutecznego uczenia się, zapamiętywania treści i szybkiego czytania.
    Elastyczność. Gotowość do zmiany i świadomość, że nic nie jest pewne w dzisiejszym świecie, także znalezienie pracy dokładnie w wyuczonym zawodzie.
    Przedsiębiorczość. Postawa charakteryzująca się aktywnością, innowacyjnością, umiejętnością przystosowania się do zmiennych warunków, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganiem szans i ich wykorzystywania, jest jak najbardziej pożądana zarówno w kontekście prowadzenia własnej firmy jak i w ogóle poruszania się po współczesnym rynku pracy.
    Kompetencje interpersonalne. Takie jak umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, autoprezentacja, ważna przy poszukiwaniu pracy, a także - bardzo dziś istotna – umiejętność pracy w grupie. Warto rozwijać te umiejętności, na warsztatach, treningach, a także w codziennym życiu.


Istotne jest także pozytywne podejście. Poszukiwanie pracy często trwa wiele tygodni. Nie wolno się zrażać, a także zniechęcać. Liczy się upór oraz jasne wytaczanie własnych celów.

Powodzenia!


Zespół
Portal Dla Maturzysty
© 2024 - Portal dla Maturzysty