• Kalendarz

Informacje dla każdego maturzysty! Z nami nie zapomnisz o żadnym ważnym terminie.

 

Zerkajcie i korzystajcie :)

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe
 • 15 - 28 stycznia 2024:
  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 22 stycznia – 4 lutego 2024:
  podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 29 stycznia – 11 lutego 2024:
  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 12 – 25 lutego 2024:
  kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 26 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 5 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 26 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Egzamin maturalny Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz
- § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).
Egzamin zawodowy Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

 
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
do 30 września 2022 r. Złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego
23 - 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
styczeń - luty 2023 r.

Ferie zimowe:

16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia - 12 lutego 2023r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

13 lutego – 26 lutego 2023r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

do 7 lutego 2023 r. Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych (prośbę należy skierować na piśmie do dyrektora szkoły). Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
6 - 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
Egzaminy pisemne (pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny)
MAJ GODZINA 9:00 GODZINA 14:00
4 maja 2023 r.
(czwartek)
język polski - pp  
5 maja 2023 r.
(piątek)
język angielski - pp

język francuski - pp

język hiszpański - pp

język niemiecki - pp

język rosyjski - pp

język włoski - pp

6, 7 maja 2023 r. (sobota, niedziela)

8 maja 2023 r.
(poniedziałek)
matematyka - pp

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

9 maja 2023 r.
(wtorek)

język angielski - pr

język angielski - dj

filozofia - pr
10 maja 2023 r.
(środa)
wiedza o społeczeństwie - pr

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

11 maja 2023 r.
(czwartek)
biologia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski - dj

12 maja 2023 r.
(piątek)
matematyka– pr

język francuski - pr

język francuski - dj

14, 15 maja 2023 r. (sobota, niedziela)
15 maja 2023 r.
(poniedziałek)
chemia – pr

 

historia muzyki - pr
16 maja 2023 r.
(wtorek)
geografia – pr

języki mniejszości narodowych - pp

17 maja 2023 r.
(środa)
język polski– pr języki mniejszości narodowych - pr
18 maja 2023 r.
(czwartek)
historia - pr

język włoski - pr

język włoski - dj

19 maja 2023 r.
(piątek)
fizyka - pr historia sztuki - pr
20, 21 maja 2023 r. (sobota, niedziela)
22 maja 2023 r.
(poniedziałek)
informatyka - pr

język kaszubski - pr

język łemkowski

język łaciński - pr

kultura antyczna - pr

Egzaminy ustne*

od 10 do 23 maja

2023 r.

język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski- egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
INNE TERMINY
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2023
7 lipca 2023 r. ogłaszanie wyników egzaminu maturalnego
7 lipca 2023 r. przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
7 lipca 2023 r. wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
CZERWIEC GODZINA 9:00 GODZINA 14:00
1 czerwca 2023 r.
(czwartek)
język polski - pp** -
2 czerwca 2023 r.
(piątek)
matematyka - pp matematyka - pr
3, 4 czerwca 2023 r. (sobota, niedziela)
5 czerwca 2023 r.
(poniedziałek)

język angielski - pp

język francuski - pp

język hiszpański - pp

język niemiecki - pp

język rosyjski - pp

język włoski - pp

filozofia - pr

język łaciński i kultura antyczna - pr

historia muzyki - pr

6 czerwca 2023 r.
(wtorek)

biologia - pr

język angielski - pr

język angielski - dj***

7 czerwca 2023 r.
(środa)
wiedza o społeczeństwie - pr

język francuski - pr

język francuski - dj

12 czerwca 2023 r.
(poniedziałek)
chemia – pr

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

13 czerwca 2023 r.
(wtorek)
historia – pr

historia sztuki – pr

14 czerwca 2023 r.
(środa)
geografia - pr

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

15 czerwca 2023 r.
(czwartek)
fizyka– pr

język hiszpański – pr

język hiszpański - dj

16 czerwca 2023 r.
(piątek)
informatyka – pr

język kaszubski - pr

język łemkowski - pr

zadania w języku obcym****

19 czerwca 2022 r.
(poniedziałek)
języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język włoski - pr

język włoski - dj

Egzaminy ustne*
21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) język polski / języki mniejszości narodowych / języki obce nowożytne / język łemkowski /język kaszubski - Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
Ogłoszenie wyników
8 września 2023 r. ogłaszanie wyników egzaminu maturalnego
8 września 2023 r. przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8 września 2023 r. wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

 

© 2024 - Portal dla Maturzysty