• Kalendarz

Informacje dla każdego maturzysty! Z nami nie zapomnisz o żadnym ważnym terminie.

 

Zerkajcie i korzystajcie :)

 

1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
do 30 września 2022 r. Złożenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów na pisemną i ustną część egzaminu maturalnego
23 - 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
styczeń - luty 2023 r.

Ferie zimowe:

16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

23 stycznia - 5 lutego 2023r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia - 12 lutego 2023r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

13 lutego – 26 lutego 2023r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

do 7 lutego 2023 r. Wprowadzenie ewentualnych zmian do deklaracji wstępnych (prośbę należy skierować na piśmie do dyrektora szkoły). Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
6 - 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
Egzaminy pisemne (pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny)
MAJ GODZINA 9:00 GODZINA 14:00
4 maja 2023 r.
(czwartek)
język polski - pp  
5 maja 2023 r.
(piątek)
język angielski - pp

język francuski - pp

język hiszpański - pp

język niemiecki - pp

język rosyjski - pp

język włoski - pp

6, 7 maja 2023 r. (sobota, niedziela)

8 maja 2023 r.
(poniedziałek)
matematyka - pp

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

9 maja 2023 r.
(wtorek)

język angielski - pr

język angielski - dj

filozofia - pr
10 maja 2023 r.
(środa)
wiedza o społeczeństwie - pr

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

11 maja 2023 r.
(czwartek)
biologia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski - dj

12 maja 2023 r.
(piątek)
matematyka– pr

język francuski - pr

język francuski - dj

14, 15 maja 2023 r. (sobota, niedziela)
15 maja 2023 r.
(poniedziałek)
chemia – pr

 

historia muzyki - pr
16 maja 2023 r.
(wtorek)
geografia – pr

języki mniejszości narodowych - pp

17 maja 2023 r.
(środa)
język polski– pr języki mniejszości narodowych - pr
18 maja 2023 r.
(czwartek)
historia - pr

język włoski - pr

język włoski - dj

19 maja 2023 r.
(piątek)
fizyka - pr historia sztuki - pr
20, 21 maja 2023 r. (sobota, niedziela)
22 maja 2023 r.
(poniedziałek)
informatyka - pr

język kaszubski - pr

język łemkowski

język łaciński - pr

kultura antyczna - pr

Egzaminy ustne*

od 10 do 23 maja

2023 r.

język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski- egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
INNE TERMINY
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2023
7 lipca 2023 r. ogłaszanie wyników egzaminu maturalnego
7 lipca 2023 r. przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
7 lipca 2023 r. wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
CZERWIEC GODZINA 9:00 GODZINA 14:00
1 czerwca 2023 r.
(czwartek)
język polski - pp** -
2 czerwca 2023 r.
(piątek)
matematyka - pp matematyka - pr
3, 4 czerwca 2023 r. (sobota, niedziela)
5 czerwca 2023 r.
(poniedziałek)

język angielski - pp

język francuski - pp

język hiszpański - pp

język niemiecki - pp

język rosyjski - pp

język włoski - pp

filozofia - pr

język łaciński i kultura antyczna - pr

historia muzyki - pr

6 czerwca 2023 r.
(wtorek)

biologia - pr

język angielski - pr

język angielski - dj***

7 czerwca 2023 r.
(środa)
wiedza o społeczeństwie - pr

język francuski - pr

język francuski - dj

12 czerwca 2023 r.
(poniedziałek)
chemia – pr

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

13 czerwca 2023 r.
(wtorek)
historia – pr

historia sztuki – pr

14 czerwca 2023 r.
(środa)
geografia - pr

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

15 czerwca 2023 r.
(czwartek)
fizyka– pr

język hiszpański – pr

język hiszpański - dj

16 czerwca 2023 r.
(piątek)
informatyka – pr

język kaszubski - pr

język łemkowski - pr

zadania w języku obcym****

19 czerwca 2022 r.
(poniedziałek)
języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język włoski - pr

język włoski - dj

Egzaminy ustne*
21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) język polski / języki mniejszości narodowych / języki obce nowożytne / język łemkowski /język kaszubski - Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
Ogłoszenie wyników
8 września 2023 r. ogłaszanie wyników egzaminu maturalnego
8 września 2023 r. przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8 września 2023 r. wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

 

 

© 2023 - Portal dla Maturzysty