• Aktualnosci

zajawka m

Uzyskano rekomendację MEiN dotyczącą kończącego się projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zajawka m

Uzyskano rekomendację MEiN dotyczącą kończącego się projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zajawka m

Rozpoczęła się letnia rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Studia rozpoczynające się od marca są dobrą okazją dla tych, którzy nie chcą czekać aż do października.

 

zajawka m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została określona mianem Uczelni przyjaznej Maturzyście, jako uczelnia wspierająca młodych logistyków. To już 3 edycja programu, w której uczelnia jest uczestnikiem programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

zajawka m

Działalność i sukcesy MWSLiT we Wrocławiu zostały docenione przez Instytut Francuski w Polsce. Zaowocowało to przyznaniem przez Instytut subwencji na rzecz rozwijania polsko-francuskiego programu studiów magisterskich prowadzonych  wspólnie z partnerską uczelnią Université de Lorraine.

 

© 2023 - Portal dla maturzysty