• Aktualnosci

Uzyskano rekomendację MEiN dotyczącą kończącego się projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wydarzenie objął swoim patronatem Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

 

Celem projektu było dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów z branży kolejowej oraz poprzez stworzenie ram jakości staży i praktyk.

 

Program pilotażowy wynika z analizy oczekiwanych zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym przede wszystkim związanych z zastosowaniem praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem stażu uczniowskiego.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania, stworzone w ramach projektu tj. Modelowy program praktycznej nauki zawodu oraz Ramy jakości staży i praktyk (technik budownictwa kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik transportu kolejowego).

 

Zachęcamy do pobrania i skorzystania z materiałów oraz wypełnienia deklaracji chęci wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań. Państwa uczestnictwo przyczyni się do ulepszania programów kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.

 

List polecający

Deklaracja

Technik transportu kolejowego – program

Technik transportu kolejowego – ramy jakości praktyk i staży

Technik elektroenergetyk transportu szynowego – program

Technik elektroenergetyk transportu szynowego – ramy jakości praktyk i staży

Technik budownictwa kolejowego – program

Technik budownictwa kolejowego – ramy jakości praktyk i staży

 

 

© 2023 - Portal dla maturzysty